October 4, 2023 +022402992scldoct@ase.md

Programul de cercetare ştiinţifica

Home / Studii / Programul de cercetare ştiinţifica

Obiectiv

Obiectivul principal al Programul de cercetare ştiinţifică constă în elaborarea referatelor științifice și, în baza lor, a tezei de doctor. 

Mod de organizare

Programul de cercetare ştiinţifică se realizează pe parcursul a 5 semestre pentru doctoranzii la învățământul cu frecvență și 7 semestre pentru cei cu frecvență redusă. Cercetările derulează în cadrul departamentelor, laboratoarelor ştiinţifice de profil, Institutului de Cercetări Economice al ASEM şi în alte medii prielnice cercetării.

Programul se realizează în limba română, însă la cererea doctorandului şi cu acordul conducătorului ştiinţific, se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Mod de evaluare

Parcurgerea Programului de cercetare științifică permite acumularea a 140 credite transferabile de studiu pentru următoarele activități științifice

  • elaborarea și susținerea proiectului de cercetare – 10 ECTS
  • elaborarea și susținerea referatului științific 1 – 10 ECTS
  • elaborarea și susținerea referatului științific 2 – 20 ECTS
  • elaborarea și susținerea referatului științific 3 – 20 ECTS
  • activități științifice aferente (comunicate la conferințe, articole publicate, stagii) – 40 ECTS
  • redactarea și susținerea tezei de doctorat – 40 ECTS

Condiție de promovare a programului de cercetare științifică este obținerea tuturor creditelor aferente acestuia.

Documente utile

Pentru doctoranzii cu cetăţenie străină, rapoartele de cercetare şi teza de doctorat pot fi redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul tezei urmând a fi publicat şi în limba română.