April 24, 2024 +022402992scldoct@ase.md

Programul de cercetare ştiinţifica

Home / Studii / Programul de cercetare ştiinţifica

Obiectivul principal al Programul de cercetare ştiinţifică (PCŞ) constă în elaborarea tezei de doctorat. Acest Program se realizează în cadrul catedrelor de profil, iar cercetările propriu-zise se pot efectua în laboratoarele ştiinţifice de profil, în Institutul de Cercetări Economice al ASEM şi în alte subdiviziuni.

Programul de cercetare ştiinţifică are următoarea durată:

  • 2 ani (patru semestre ) şi 120 ECTS pentru doctoranzii de la învăţământul cu frecvenţă la zi
  • 3 ani (şase semestre) şi 120 ECTS pentru doctoranzii de la învăţământul cu frecvenţă redusă

 

Conţinutul PCŞ:

Programul de cercetare ştiinţifică, se realizează în limba română, însă la cererea doctorandului şi cu acordul conducătorului ştiinţific, se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Pentru doctoranzii cu cetăţenie străină, rapoartele de cercetare şi teza de doctorat pot fi redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, autoreferatul tezei urmând a fi publicat şi în limba română.