April 24, 2024 +022402992scldoct@ase.md
  • Programele de studii doctorale

Programul de cercetare ştiinţifică şi Programul de pregătire universitară avansată

Programul de pregătire universitară avansată (PPA) reprezintă un ansamblu de discipline şi activităţi, pe care un (o) doctorand(ă) este obligat(ă) să le parcurgă în anul I de studii doctorale, pe parcursul a două semestre. Obiectivul lui principal este formarea doctoranzilor în vederea dobândirii de competenţe de cercetare ştiinţifică şi abilităţi de utilizare a cunoaşterii ştiinţifice
Programul de cercetare ştiinţifică (PCŞ) are ca scop elaborarea tezei de doctorat. El se realizează în cadrul catedrelor de profil, iar cercetările propriu-zise se pot efectua în laboratoarele ştiinţifice de profil, în Institutil de Cercetare Economică al ASEM şi în alte subdiviziuni