September 26, 2021 +022402992scldoct@ase.md

Lista revistelor de specialitate aprobate de CNAA

Home / Studii / Programul de cercetare ştiinţifica / Lista revistelor de specialitate aprobate de CNAA

Categoria B

1. Intellectus (www.agepi.md) ISSN 1810-7079, 1857-0496, fondator: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare;

2. Economica (www.ase.md) ISSN-1810-9136 fondator: Academia de Studii Economice a Moldovei;

3. Economie şi Sociologie (www.iefs.md) ISSN 0236-3070 fondator: Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică;

4. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină ISSN 1729-8687 fondator: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină;

5. Ştiinţa agricolă (www.uasm.md) ISSN 1857-0003 fondator: UASM, Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”; Institutul de Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”; Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică a AŞM.

 

Categoria C

 1. Meridian ingineresc (www.utm.md/meridian) ISSN 1683-853X fondator: Universitatea Tehnică a Moldovei;
 2. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice) www.usm.md ISSN 1857-1735 fondator: Universitatea de Stat a Moldovei;
 3. Studii Economice (www.ulim.md) ISBN 9975-934-52-8 fondator: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;
 4. Revista economică (www.cicre.md) ISSN 1582-6260 fondator: Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Centrul Internaţional de cercetare a reformelor economice;
 5. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (www.uccm.md) ISSN 1857-1239 fondator: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova;
 6. Drept, Economie şi Informatică (www.ase.md) ISSN 1810-8725 fondator: Academia de Studii Economice, Universitatea din Galaţi „Dunărea de Jos”;
 7. Fin-Consultant (www.finconsult.md) ISSN 1857-0216 fondator: Asociaţia auditorilor şi consultanţilor în management din Republica Moldova;
 8. Akademos. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  (www.akademos) ISSN 1857 0461 fondator: Academia de Ştiinţe a Moldovei;
 9. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova ISBN 1857-1433 fondator: Academia de Studii Economice a Moldovei.

 

Conform cerinţelor CNAA, la prezentarea tezei de doctor pretendentul trebuie să dispună de cel puţin 5 lucrări ştiinţifice publicate la tema tezei, cu un volum de cel puţin 2,0 c.a., inclusiv:

 • 2 articole de fond (fiecare de cel puţin 0,33 c.a.) în revistele sus-menţionate sau în alte reviste ştiinţifice din domeniu, cotate în plan internaţional;
 • 2 publicaţii fără coautori;
 • 1-2 comunicări la foruri ştiinţifice de specialitate, inclusiv 1 internaţional.