October 4, 2023 +022402992scldoct@ase.md
Studenții-doctoranzi sunt persoane înmatriculate în programul de studii universitare de doctorat și antrenate în procesul de elaborare a tezei de doctorat. Ei sunt membri ai comunității științifice a ASEM, întreținând relații de colaborare științifică cu profesorii și cercetătorii consacrați.

La 01.09.2022 în cadrul Școlii doctorale ASEM își făceau studiile 126 doctoranzi, din care: