April 24, 2024 +022402992scldoct@ase.md
  • Numărul şi structura doctoranzilor în ASEM, la 1 ianuarie 2018 (93 persoane)

Doctoranzii (acronim drd.) sunt persoane înmatriculate în programul de studii universitare de doctorat şi antrenate în procesul de elaborare a tezei de doctorat. Ei sunt membri ai comunităţii ştiinţifice a ASEM şi întreţin relaţii de colaborare ştiinţifică cu profesorii şi cercetătorii instituţiei date.