March 5, 2024 | +022402992 | doctorat@ase.md

Acte Normative

Home / Pagina Start / Acte Normative

LISTA ACTELOR NORMATIVE CU REFERINȚĂ LA ORGANIZAREA STUDIILOR DE DOCTORAT, CICLUL III

 1. HG(2014) Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
 2. ȘD ASEM (2022) Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii doctorale ASEM
 3. MEC (2020) Plan-cadru pentru studiile superioare de doctorat, ciclul III
 4. MECC (2022) Metodologia de organizare și desfășurare a competiției naționale a proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat
 5. ASEM (2022) Metodologia instituțională de organizare și desfășurare a competiției naționale a proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat
 6. HG (2020) Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală pentru studenții-doctoranzi
 7. ANACEC (2018) Ghid de redactare a tezelor de doctor/ doctor habilitat
 8. ASEM (2022) Regulament intern a ASEM de elaborare și organizare a procesului de susținere a tezei de doctor habilitat / lucrării de sinteză
 9. MECC (2017) Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat
 10. HG (2019) Metodologia de conferire și confirmare a titlurilor științifice
 11. ANACEC (2019) Regulamentul de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferire a titlurilor științifice
 12. ANACEC (2019) Regulamentul privind constituirea și activitatea Seminarului științific de profil
 13. HG (2018) Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat
 14. ASEM (2022) Regulament instituțional de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat din cadrul ASEM
 15. HG (2019) Metodologia aprobării conducătorilor de doctorat (rom)
 16. MECC (2019) Indicatorii de performanță științifică pentru dobândirea calității de conducător de doctorat în Republica Moldova
 17. ANACEC (2018) Codul de etică și deontologie profesională a personalului științific și științifico-didactic
 18. CE (2005) Carta europeană a cercetătorului. Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor
 19. ASEM (2022) Metodologia de admitere la studii doctorale în anul 2022-2023
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.