March 5, 2024 | +022402992 | doctorat@ase.md

Actele pentru dosarul de înscriere la concursul de admitere

Home / Admiterea / Actele pentru dosarul de înscriere la concursul de admitere
  1.  Fişa de înscriere. Fisa de inscriere.
  2. Actul de studii, în original, şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă.
  3. Referatul ştiinţific la tematica specialităţii alese (în volum de 7-10 pagini) sau copia lucrărilor ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani (dacă există).
  4. Recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu sau extras din procesul verbal al ședinței Consiliului Școlii Masterale.
  5. Curriculum vitae. Vezi cerintele fata de CV
  6. Copia buletinului de identitate (pentru cetăţenii străini copia paşaportului).
  7. Certificat de la locul de muncă (pentru cei înregistrați la cu frecvență din surse bugetare)
  8. 3 fotografii 3×4.

 

Actele urmează a fi depuse de la 24 septembrie până la 19 octombrie 2019 pe adresa:Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, etajul 6, biroul 608, tel.022 402 778,  079 07 30 67, e-mail feuras@ase.md.
Persoana de contact:  Directorul Școlii doctorale, Eugenia Feuraș

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.