September 26, 2021 +022402992scldoct@ase.md

Cerinţele faţă de un articol ştiinţific

Home / Studii / Programul de cercetare ştiinţifica / Cerinţele faţă de un articol ştiinţific

Cerinţele  faţă  de  un  articol  ştiinţific,  în conformitate cu  Regulamentul  CNAA  privind  publicaţiile  ştiinţifice  şi ştiinţifico-didactice (2010)

 

Articolul ştiinţific este o lucrare ştiinţifică publicată într-o revistă ştiinţifică, care prezintă reflecţii personale asupra unui subiect, promovând atât idei ale cercetătorilor în domeniu, cât şi experienţa proprie.

Ideile expuse în articolul ştiinţific trebuie să aibă un înalt nivel de generalizare, să conţină rezultate originale, neabordate anterior, cu menţionarea oportunităţii studierii problemei respective.

Componentele structurale ale unui articol ştiinţific sunt următoarele:

  • Titlul
  • Rezumatul (cel puţin în două limbi)
  • Cuvintele-cheie
  • Introducere
  • Expunerea conţinutului de bază
  • Rezultatele şi interpretarea lor
  • Concluzii
  • Bibliografia.

Rezumatul articolului ştiinţific este un text scurt despre conţinutul articolului, redactat cu atenţie deosebită, care oferă informaţii despre studiul efectuat şi serveşte la indexare. Volumul rezumatului este de 75-100 cuvinte.

Volumul articolului ştiinţific variază între 5-10 pagini.

Articolul de sinteză şi în revistele cu impact internaţional prezintă un şir de contribuţii substanţiale în domeniu, abordând critic şi comparativ lucrările autorilor la temă, având un text, de regulă, voluminos (circa 2,5 coli autor) şi o bibliografie bogată (circa 60 surse bibliografice). În asemenea articole se descriu rezultatele obţinute în domeniu prin utilizarea unui instrumentar analitic amplu, care permite evidenţierea aspectelor pozitive şi problematice ale lucrărilor analizate. Acest tip de articole au rolul de a sensibiliza comunitatea asupra unui subiect actual, de multe ori controversat.