April 24, 2024 +022402992scldoct@ase.md
  • Admiterea 2019

În ASEM studiile universitare de doctorat se desfășoară:

  • cu finanțare de la buget (cu frecvență – 3 ani și frecvență redusă – 4ani)
  • în bază de contract (cu frecvență și frecvență redusă).

La concursul de admitere participă cetățeni ai R. Moldova, deținători ai diplomei de master sau de studii superioare (conform programelor pre-Bologna), cu media generală nu mai mică de 8,0 și nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9. Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia celor care şi-au făcut studiile în România) vor prezenta traducerea diplomei, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

Procedura de înscriere

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere la un singur program de doctorat Plan admitere 2019.

Pentru înscriere la doctorat candidatul prezintă dosarul de înscriere la concurs. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. După încheierea perioadei de înscriere specialitatea ştiinţifică şi forma de învăţământ nu pot fi modificate!

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face centralizat, la bir.608 B. Pentru toate activităţile legate de admitere prezenţa fizică a candidatului este obligatorie.

Actele urmează a fi depuse de la 24 septembrie până la 19 octombrie 2019

pe adresa:Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, etajul 6, biroul 608

Tel. 022 402 778, 079 07 30 67, e-mail – feuras@ase.md
Responsabil Directorul Școlii doctorale ASEM, Eugenia Feuraș

Probele de admitere

Admiterea la doctorat se efectuează în baza următoarelor probe:

  1. Prima probă de admitere este cea de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională, care va fi apreciată cu calificativul admis sau respins. Vezi cerinţele şi exemplu de test
  2. A doua probă de admitere este examenul la specialitate sub forma susţinerii, în faţa conducătorului de doctorat care urmează să îndrume studentul-doctorand, a referatului ştiinţific, care va fi apreciat cu notă.  Vezi cerinţele

Reexaminarea nu se admite, dar se permite contestarea rezultatelor examinate.

Studenți-doctoranzi înmatriculați la studiile de doctorat în 2017. Vezi Ordinul de înmatriculare buget  contract cotutela