March 5, 2024 | +022402992 | doctorat@ase.md

Parcursul Academic

Home / Doctoranzi / Parcursul Academic

Doctoranzii sunt distribuiţi conducătorilor ştiinţifici în funcţie de interesele ştiinţifice ale conducătorului de doctorat şi ale doctorandului, precum şi numărului de doctoranzi ghidaţi de conducătorul de doctorat.Teza de doctorat în cotutelă poate fi elaborată şi sub îndrumarea comună a unui conducător de doctorat din ţară şi a unuia din străinătate sau altă instituție din țară

 Contractul de studii

La înmatriculare în anul I de studii doctoranzii semnează un contract de studii. Nesemnarea lui în termen de 3 luni de la înmatriculare determină pierderea dreptului câştigat prin concursul de admitere.

Contractul este încheiat între doctorand, conducătorul ştiinţific şi Şcoala doctorală ASEM. În acest contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de studii universitare de doctorat, astfel încât să fie îndeplinite cerinţele de asigurare a calităţii.

 

Plan individual de studii și cercetare al doctorandului

Planul individual de activitate al doctorandului se elaborează de doctorand, se aprobă de conducătorul de doctorat şi de directorul Şcolii doctorale.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.