March 5, 2024 | +022402992 | doctorat@ase.md

Cerinţe pentru examenul de competenţă lingvistică de admiterea la doctorat

Home / Admiterea / Cerinţe pentru examenul de competenţă lingvistică de admiterea la doctorat

1. Candidaţi trebuie să dovedească un nivel avansat de cunoaştere a limbii străine – cel puţin nivelul B2, conform Cadrului European de referinţă pentru limbi. Această competenţă se referă la:

a. Concordanţa dintre planul conceptual şi cel lingvistic

 • cunoaşterea noţiunilor şi a conceptelor fundamentale ale mecanismelor economice reflectate în vocabularul specializat (limba străină de afaceri)

b. Acurateţea lingvistică:

 • cunoaşterea aspectelor gramaticale şi structurale ale limbii străine
 • complexitatea frazei şi legăturile logice dintre idei

c. Familiarizarea cu stilul specific domeniului economic

d. Respectarea rigorilor de interpretare a unui text de specialitate

 • claritate la nivelul frazei şi al textului, în general
 • coerenţa şi consistenţa sensului
 • înţelegerea corectă a expresiilor ideomatice
 • respectarea regulilor de exprimare corectă în limba străină

e. Înţelegerea informaţiei esenţiale dintr-un text de specialitate complex.

2. Tematica orientativă se referă la terminologia specifică comunicării economice

 1. Limbajul specific economiei de piaţă: mecanismele economiei de piaţă, activitatea financiar-bancară, elemente de contabilitate, management, marketing, reforme în economie
 2. Colaborarea economică internaţională (integrarea euro-atlantică, instituţiile şi organismele internaţionale specializate etc.)
 3. Comunicarea în afaceri (specificul corespondenţei de afaceri, al instrumentelor moderne de comunicare în sfera afacerilor
 4. Tehnica traducerii textelor specializate, cu referire la domeniul economic.

3. Bibliografie

LIMBA ENGLEZĂ (vezi exemplul)

1. R. Murphy. English Grammar in Use. A self-study reference practice book for intermediate students. With answers. Cambridge University Press, Cambridge, 1991
2. J.Chilver. English for business. A functional approach. 2nd Edition. London, 1992
3. Ian Mackenzie English for Business Studies. Cambridge, 1997
4. A. Ashley. Commercial Correspondence. New Edition, 2003
5. C.Demcenco, N.Bolgari et al. Become Effective in Business Communication. Chisinau, 2004

Bibliografie facultativă:

 • THE ECONOMIST
 • BUSINESS WEEK
 • FINANCIAL TIMES

LIMBA FRANCEZĂ (vizi exemplul)

 1. A.-L. Dubois, B.Tauzin. Objectifs express A2/ B1. Le monde professionnel en francais. Paris, Hachette, 2009
 2. J.-L. Penfornis. Affaires.com. Paris, 2003
 3. Gh. Moldovanu. Ecrire et convaincre. Chişinău, 2000
 4. Gh. Moldovanu. Savoir communiquer dans les affaires. Chişinău, 1999
 5. C. Cilianu-Lascu. Le francais  a l`usage des profesionnels. Editura Meteor Press,Bucuresti, 2002
 6. C. Cilianu-Lascu, C. Stoean. Gramatica limbii franceze. Editura Meteor Press, Bucureşti, 2002
 7. Orice dicţionar francez-român şi român-francez de economie generală.

Bibliografie facultativă:

 • L’EXPRESS
 • CAPITAL
 • PROBLEMES ECONOMIQUES
 • MANAGEMENT
 • L’ENTREPRISE

 

LIMBA GERMANĂ (vezi exemplu)

 1. Leca M., Constantinescu L. Limba germană pentru afaceri. Editura Polirom, Iaşi, 2004
 2. Hoeffengen A. Deutsch lernen für die Berufskommunication am Arbeitsplatz. Max Hueber Verlag, 2002
 3. Aufderstrasse H. Themen aktuell. Max Hueber Verlag, 2003
 4. Eismann V. Wirtschaftskommunication Deutsch. Langenscheidt KG, 2001
 5. Hîrbu S., Panainte L. Testsammlung Wirtschaftsdeutsch. ASE. Chisinau, 2002
 6. Hartley P., Robins G. Germana pentru oameni de afaceri. Editura Teora, 1997
 7. Savin E. Gramatica limbii germane. Bucureşti, 2002
 8. Leca M. Dicţionar de termeni economici german-român. Editura Poliron, iaşi, 2002

Bibliografie facultativă:

4. Pentru candidaţii care au obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar

Limba străină Certificatul recunoscut
Engleză Cambridge certificate of Proficiency in EnglishCambridge Certificate in Advanced English
Cambridge First Certificate
T.O.E.F.L.
GMAT
IELTS – minimum nivelul 7
Business English Certificate: Vantage; Higher (Cambridge)
ICEF (Cambridge)
BULATS (Cambridge)
ILEC (Cambridge)
Franceză DALF – Sciences Economiques et Sociales (Institutul Francez sin Bucureşti)DEPA Haires B2 – Diplôme de francais professionnel Affaires B2, eliberat de Camera de Comerţ din Paris
DEPA Haires C1 – Diplôme de francais professionnel C1, eliberat de Camera de Comerţ din Paris
Germană Zertificat Deutsch (ZD)Kleines Sprachdiplom (KSD)
Großes  Sprachdiplom (GSD)
Sprachdiplom (Niveau I und II)
Prüfung Deutsch für den Beruf (PfDVB)
Zentrale Mittelstufeprüfung (ZMP)
Prüfung Wirtschaftsdeusch International (PWDI)
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.