September 26, 2021 +022402992scldoct@ase.md

Cerinţele faţă de referatele ştiinţifice anuale

Home / Studii / Programul de cercetare ştiinţifica / Cerinţele faţă de referatele ştiinţifice anuale

CERINŢELE  FAŢĂ  DE  REFERATELE  ŞTIINŢIFICE  ANUALE (2)

 

Referatul ştiinţific I este axat pe cunoaşterea gradului de elaborare a temei investigate. Volumul lui se va încadra în 25-30 pagini, caractere 12.

Referatul ştiinţific II este axat, preponderent, pe descrierea datelor şi a metodelor de cercetare utilizate. Volumul prevăzut este de 30-40 pagini, caractere 12.

Referatul ştiinţific III are la bază rezultatele investigaţiilor proprii. Volumul lui se va încadra în 30-40 pagini, caractere 12.

Susţinerea referatului ştiinţific

                Referatul ştiinţific este susţinut oral în faţa membrilor unităţii de cercetare în cadrul căreia au fost efectuate cercetările. Punctajul de promovare a referatului reprezintă:

  • 10 ECTS pentru referatul ştiinţific I
  • 20 ECTS pentru referatul ştiinţific II
  • 20 ECTS pentru referatul ştiinţific III.

 

În cazul obţinerii unui punctaj mai mic decât cel prevăzut, va fi organizată o susţinere repetată a referatului. Dacă şi la a doua susţinere se obţine un punctaj mai mic, doctorandul nu va fi promovat în următorul an de studii doctorale.

Referatele ştiinţifice se prezintă la Şcoala doctorală şi se includ în dosarul personal al doctorandului.