May 19, 2019 +022402992scldoct@ase.md

Actele pentru dosarul de înscriere la concursul de admitere

Home / Admiterea / Actele pentru dosarul de înscriere la concursul de admitere
  1.  Fişa de înscriere. Fisa de inscriere.
  2. Actul de studii, în original, şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă.
  3. Referatul ştiinţific (în volum de 7-10 pagini), la tematica specialităţii alese sau copia lucrărilor ştiinţifice publicate (cel puţin 2) .
  4. Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Şcolii Masterale sau recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu.
  5. Curriculum vitae. Vezi cerintele fata de CV
  6. Copia buletinului de identitate (pentru cetăţenii străini copia paşaportului).
  7. Copia carnetului de muncă.
  8. 3 fotografii 3×4.

 

Actele urmează a fi depuse de la 24 septembrie până la 15 octombrie 2018 pe adresa:Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, etajul 6, biroul 608, tel.022-402-992, 069649324.
Responsabil metodistul-coordonator, Valentina Bacioi