February 18, 2018 +022402992scldoct@ase.md
  • Numărul şi structura doctoranzilor în ASEM, la 1 iunie 2017 (96 persoane)

Doctoranzii (acronim drd.) sunt persoane înmatriculate în programul de studii universitare de doctorat şi antrenate în procesul de elaborare a tezei de doctorat. Ei sunt membri ai comunităţii ştiinţifice a ASEM şi întreţin relaţii de colaborare ştiinţifică cu profesorii şi cercetătorii instituţiei date.