October 4, 2023 +022402992scldoct@ase.md

Programe de Doctorat

Home / Admiterea / Programe de Doctorat

Grupul-țintă al programelor de doctorat sunt profesioniștii care doresc:

  • obținerea unui grad științific pentru avansare în carieră sau accederea la anumite job-uri.
  • combinarea experienței profesionale cu cercetarea academică la nivel înalt în vederea găsirii celor mai eficiente soluții la problemele existente sau potențiale.
  • extinderea capacităților intelectuale proprii prin deschiderea de noi orizonturi și perfecționarea metodelor de cercetare.

Programe de doctorat

Școala doctorală ASEM  deține dreptul de organizare a studiilor superioare de doctorat la următoarele programe de doctorat:

Durata

Studiile în baza acestor programe se organizează cu frecvență (3 ani) și cu frecvență redusă (4 ani). 

Structura

Programul de doctorat se desfășoară în 3 etape:

  1. Programul de pregătire universitară avansată, care dezvoltă competențe profesionale și transversale ale doctoranzilor 
  2. Programul individual de cercetare științifică, destinat elaborării tezei de doctor și a publicațiilor științifice.
  3. Susținerea publică a tezei de doctor.

Finalități

  • Obținerea competențelor profesionale de cercetare și transversale, care corespund nivelului de calificare 8 EQF.
  • Oferirea Certificatului de studii de doctorat la finalizarea cu succes a programului de doctorat.
  • Conferirea  titlului de doctor în științe și oferirea Diplomei de doctor în științe după susținerea cu succes a tezei de doctor.

Oportunități ocupaționale

Beneficiul programelor de doctorat este deschiderea ușilor pentru cariere noi – director executiv, analist/ expert/consultant în organizații naționale și internaționale, coordonator de proiecte, cercetător în organizații de cercetare, profesor-cercetător în  instituții universitare, etc.