June 8, 2023 +022402992scldoct@ase.md

Prezentarea Scolii Doctorale

Home / Pagina Start / Prezentarea Scolii Doctorale

Studiile de doctorat reprezintă ciclul III de studii universitare, care permite, după susținerea tezei de doctor, obținerea titlului științific de doctor în științe. La Academia de Studii Economice a Moldovei studiile de doctorat se efectuează în cadrul Școlii doctorale ASEM.

Școala doctorală ASEM a fost instituită în anul 2010 ca modalitate de aliniere la exigențele Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA/Bologna), corespunzător nivelului 8 al Cadrului Național și al cadrului European al Calificărilor, precum și a Spațiului European de Cercetare.

Pe parcursul anilor 2010-2014 ea a funcționat în regim de experiment instituțional, care s-a soldat cu succes și a reprezentat exemplu de referință pentru restructurările profunde în cadrul organizării studiilor doctorale la nivel național. Prin Hotărârea Guvernului nr.816 din 11.11.2015 Școlii doctorale ASEM i s-a acordat dreptul de organizare a studiilor superioare de doctorat prin autorizare de funcționare provizorie, până la inițierea procedurii de acreditare academică.

Misiunea Școlii doctorale ASEM este de a pregăti cadre științifice de înaltă calificare în diverse domenii ale științei și practicii economice, de a oferi competențe și abilități de cercetare dictate de driverele dezvoltării contemporane – conectivitate globală, competitivitate bazată pe inovare, incertitudine sporită în toate domeniile de activitate.

Obiectivele strategice ale Școlii doctorale ASEM sunt:

 • realizarea formulei ”cercetare prin învățare” prin îmbinarea armonioasă dintre procesul de studii și cel de cercetare științifică;
 • pregătirea cadrelor de înaltă calificare care să satisfacă atât necesitățile sectorului de cercetare și învățământ superior, cât și ale sectorului real al economiei ;
 • dezvoltarea unui model de doctorat competitiv la nivel național și internațional.

Factori de succes

 • predare de calitate, confirmată de gradul înalt de satisfacție al doctoranzilor;
 • contribuții intelectuale relevante ale conducătorilor de doctorat;
 • orientare către client prin oferirea de servicii informaționale și infrastructurale de calitate.

Gestiunea Școlii doctorale ASEM

Directorul Școlii doctorale – dr.hab., prof.univ. Eugenia Feuraș, feuraș@ase.md

Membrii Consiliului Școlii doctorale ASEM:

 • Lobanov Natalia, dr.hab., prof.univ.
 • Hîncu Rodica, dr.hab., prof.univ.
 • Covaș Lilia, dr.hab., conf.univ.
 • Savciuc Oxana, dr., conf.univ.
 • Timuș Angela, dr., conf.univ.
 • Mihaila Svetlana, dr., conf.univ.
 • Cimpoieș Liliana, dr., conf.univ.
 • Bahnaru Roman, drd.
 • Panuș Corina, drd.