October 19, 2021 +022402992scldoct@ase.md

Noutăți

Home / Informaţie pentru potenţialii studenţi-doctoranzi ai Şcolii doctorale ASEM

ASEM, ca instituţie organizatoare de studii superioare de doctorat, ciclul III, anunţă demararea procesului de înaintare a propunerilor de proiecte de cercetare (teme de doctorat) pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul 2016-2017.

Grantul doctoral este suma de bani acordată drept finanţare nerambursabilă din bugetul de stat, pe un termen de 3-4 ani, pentru urmarea studiilor superioare de doctorat şi susţinerea tezei de doctorat. În cadrul competiţiei naţionale de proiecte de cercetare, vor primi finanţare propunerile care vor aborda cele mai stringente probleme ale dezvoltării la nivel micro-, macro- şi mondoeconomic.

Persoanele interesate şi eligibile în urmarea studiilor doctorale se pot adresa potenţialilor conducători de doctorat în mod direct sau prin intermediul Şcolii doctorale ASEM.

Administraţia Şcolii doctorale ASEM:
Date de contact:
022-402-778, feuras@ase.md
022-402-992, vbacioi@ase.md