September 26, 2021 +022402992scldoct@ase.md
 • Organizarea

Şcoala Doctorală ASEM, ca structură organizatorică de instruire şi cercetare, regrupează totalitatea studenţilor-doctoranzi, conducătorilor (consultanţilor) de doctorat şi a cadrelor ştiinţifico-didactice (profesori universitari şi conferenţiari), care desfăşoară diverse activităţi în cadrul programelor de pregătire doctorală.

Misiunea Şcolii Doctorale a ASEM  este de a organiza studii doctorale prin şi pentru cercetare, în vederea formării abilităţilor / competenţelor ştiinţifice şi generice, şi de a monitoriza realizarea lucrărilor ştiinţifice originale sub forma tezelor de doctorat.

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE DE FUNCŢIONARE A ŞCOLII DOCTORALE ASEM

 • Organizarea activităţii Şcolii Doctorale ASEM în conformitate cu exigenţele societăţii cunoaşterii şi cu cerinţele pieţei muncii
 • Acces egal şi echitabil pentru orice persoană la studiile de doctorat
 • Asigurarea calităţii studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare şi perfecţionare periodică a programelor de studii
 • Asigurarea priorităţii şi transparenţei procesului de supraveghere şi evaluare a studenţilor-doctoranzi

 

OBIECTIVELE  STRATEGICE  ALE  ŞCOLII  DOCTORALE ASEM

 • dezvoltarea unui model de doctorat care să permită pregătirea personalului de înaltă calificare, competitiv la nivel internaţional
 • aplicarea, în procesul de studii şi de cercetare,  a standardelor şi procedurilor obligatorii, comparabile cu cele utilizate pe plan internaţional
 • realizarea formulei „cercetare prin învăţare” prin îmbinarea armonioasă dintre procesul de studii şi cel de cercetare ştiinţifică
 • pregătirea cadrelor de înaltă calificare care să satisfacă necesităţile atât ale sectorului de cercetare şi învăţământ superior, cât şi ale sectorului real al economiei
 • susţinerea creării reţelei doctoranzilor, menită să contribuie la schimbul şi difuzarea informaţiilor între studenţii-doctoranzi, la organizarea seminarelor intelectuale, a acţiunilor de ajutor reciproc
 • stabilirea şi menţinerea legăturilor de cooperare internaţională la nivel doctoral prin promovarea de co-tutele internaţionale de teze, organizarea şcolilor de vară, etc.
 • colaborarea cu mediul ştiinţific, economic şi social autohton în vederea susţinerii eforturilor de cercetare ale studenţilor-doctoranzi şi inserţiei lor în câmpul muncii

Gestionarea Şcolii Doctorale ASEM:

 1. Directorul Şcolii – prof.univ., dr.hab. Eugenia Feuraş
 2. Metodistul-coordonator al Şcolii – d-na Valentina Bacioi
 3. Consiliul Şcolii Doctorale