September 19, 2017 +022402992scldoct@ase.md

Evaluarea tezei de doctorat în cadrul catedrei de specialitate

Home / Susţinerea Tezei de doctorat / Evaluarea tezei de doctorat în cadrul catedrei de specialitate

Pentru demararea procedurii de susţinere a tezei la nivel de catedră, doctorandul depune următoarele acte:

  • cererea de demarare a procedurii de susţinere a tezei pe numele rectorului ASEM (vezi modelul)
  • teza de doctorat, vizată de conducătorul ştiinţific;
  • adeverinţa de susţinere a examenelor de doctorat (vezi modelul)
  • certificatul de finalizare a Programului de Pregătire Avansată (vezi modelul)
  • lista publicaţiilor ştiinţifice (vezi modelul)
  • extrasul din procesul-verbal al Senatului ASEM cu privire la aprobarea temei şi numirea conducătorului de doctorat (vezi modelul)

 

În termen de 1 lună de la depunerea tezei de doctorat, la catedra de specialitate se organizează examinarea ei preliminară în faţa membrilor catedrei. În baza acestei examinări se întocmeşte procesul-verbal şi decizia catedrei

( vezi modelul).

Parametrii aplicaţi pentru evaluarea tezei în cadrul şedinţei catedrei de specialitate cuprind:

  • actualitatea cercetării;
  • noutatea ştiinţifică;
  • importanţa teoretică şi metodologică a rezultatelor obţinute;
  • valoarea aplicativă a rezultatelor obţinute.

Caracteristica parametrilor de evaluare vezi in Ghid metodologic de elaborare a tezei de doctorat pentru domeniul ştiinţelor economice, cap, V, punctul 5.1.