August 2, 2021 +022402992scldoct@ase.md

Finanţarea Studiilor

Home / Doctoranzi / Finanţarea Studiilor

Studentul-doctorand de la învăţământul la zi (din surse bugetare) este asigurat cu bursă, din data înmatriculării şi prezentării carnetului de muncă.

Mărimea bursei

Pentru doctoranzii cu o vechime în muncă de până la 3 ani:

  • anul I  – 1050 lei lunar
  • anul II – 1165 lei lunar
  • anul III – 1205 lei lunar

Pentru doctoranzii cu o vechime în muncă de peste 3 ani bursa constituie 1205 lei lunar pe tot parcursul studiilor.

Actualmente, doctoranzii înmatriculaţi în bază de contract, achită o taxă, în baza contractelor individuale, în mărime de 12800 lei.
Doctorandul înmatriculat la învăţământul la zi, care beneficiază de bursă, are dreptul să lucreze prin cumul. Anii de studii la doctorat se includ în vechimea în muncă ştiinţifică/ştiinţifico-didactică.
Concediul academic şi concediul de maternitate pentru doctorande se acordă în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

În scopul eficientizării procesului de pregătire a cadrelor ştiinţifice prin doctorat şi motivării încadrării tinerilor în activitatea de cercetare-dezvoltare, pentru doctoranzii care îşi fac studiile la învăţământul cu frecvenţă la zi Guvernul a adoptat o Hotărâre (vezi Hotărârea) de instituire a 20 de burse de excelenţă ale Guvernului a câte 2500 lei lunar şi 7 burse nominale (pe domenii) a câte 2000 lei lunar. Aceste burse se stabilesc pentru un an calendaristic.