September 26, 2021 +022402992scldoct@ase.md

Regulamente

Home / Pagina Start / Regulamente

Lista regulamantelor  după care ne conducem:

 1. Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
 2. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii de doctorat în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova
 3. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii doctorale ASEM (2015)
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Doctorale ASEM (2011) 
 5. Regulamentul privind abilitarerea cu dreptul de conducător de doctorat (Decizia ANACEC nr.38 din 10.10.2018).
 6. Regulament privind constituirea și activitatea Seminarului Științific de Profil (2018)
 7. Ghid de elaborare și redactare a tezei de doctorat și a rezumatului pentru domeniul științelor economice
 8. Regulamentul de functionare a Consiliului Științific Specializat și de conferire a titlurilor științifice și științifico-didactice (10.10.2018)
 9. Metodologia instituțională de obținere și repartizare a granturilor doctorale de la bugetul de stat
 10. Codul de Etică și Deontologie a personalului științific și științifico-didactic (2018)
 11. Carta Europeană a Cercetatorilor și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor (2005)
 12. Regulamentului de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat
 13. Ghid de redactare a tezei de doctor/doctor habilitat (2018)
 14. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare, doctorat pentru anul universitar 2018-2019 în cadrul Școlii Doctorale ASEM
 15. Regulament instuțional de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat în Școala doctorală ASEM
 16. Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice (2018)
 17. Ghid privind elaborarea și susținerea proiectului de cercetare și a referatelor științifice