December 10, 2018 +022402992scldoct@ase.md

Regulamente

Home / Pagina Start / Regulamente

Lista regulamantelor  după care ne conducem:

 1. Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
 2. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii de doctorat în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova
 3. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii doctorale ASEM (2015)
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Doctorale ASEM (2011) 
 5. Regulamentul privind abilitatea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat)
 6. Regulament privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil
 7. Ghid de elaborare și redactare a tezei de doctorat și a rezumatului pentru domeniul științelor economice
 8. Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova
 9. Metodologia instituțională de obținere și repartizare a granturilor doctorale de la bugetul de stat
 10. Codul de etică și deontologie profesională a cercetătorilor și cadrelor universitare (CNAA, 2012)
 11. Carta Europeană a Cercetatorilor și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor (2005)
 12. Regulamentului de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat
 13. Ghid privind elaborarea și susținerea proiectului de cercetare științifică și a referatelor științifice
 14. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare, doctorat pentru anul universitar 2018-2019 în cadrul Școlii Doctorale ASEM
 15. Regulament instuțional de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat în Școala doctorală ASEM