March 19, 2019 +022402992scldoct@ase.md

News

Home / News
În perioada 14-17 si 22-24 ianuarie 2014, ora 17.30, bl.B, 413, se vor desfasura lectiile la disciplina “Microeconomie si Macroeconomie avansata”. Titular – Cara Elena, conf.univ., dr., caraelena@gmail.com  Examenul se preconizeaza pentru 12 februarie 2014, ora 17.30. bl.B, 413.
Read more
ASEM, ca instituţie organizatoare de studii superioare de doctorat, ciclul III, anunţă demararea procesului de înaintare a propunerilor de proiecte de cercetare (teme de doctorat) pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul 2016-2017. Grantul doctoral este suma de bani acordată drept finanţare nerambursabilă din bugetul de stat, pe un termen de […]
Read more
În perioada 28 – 29 aprilie 2017 va avea loc Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători. În cadrul lui se preconizează crearea unor secţii tematice pentru doctoranzi: Secţiunea 1 La specialităţile: 522.01. Finanţe; Secţiunea 2 La specialităţile: 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică Secţiunea 3 La specialităţile: 521.01. Teorie economică şi politici economice 521.02. Economie mondială; relaţii […]
Read more
Ministerul Educației informează candidații la studii superioare de doctorat că obținerea unui grant doctoral finanțat de la bugetul de stat se realizează în strictă conformitate cu procedurile de selecție și admitere la studii superioare de doctorat, stabilite în limitele cadrului legal de către conducătorul de doctorat prin consultare cu Consiliul Școlii doctorale. Cuantumul taxei de […]
Read more