September 26, 2021 +022402992scldoct@ase.md
  • Susţinerea Tezei de doctorat

Studiile superioare de doctorat se finalizează prin susținere, în ședința publică, a tezei de doctorat. Conform Hotarârii Guvernului nr.1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, art. 200, “studenții-doctoranzi care au început programul de studii superioare de doctorat înaintea intrarii în vigoare a acestui Regulament iși continuă studiile cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data înmatriculării lor”. Ca urmare, sunt valabile 2 proceduri de susținere a tezei de doctorat:
1. Procedura de susținere a tezei de doctorat pentru doctoranzii înmatriculați începând cu anul 2015.
2. Procedura de sustinere a tezei de doctorat pentru doctoranzii înmatriculați până în anul 2015.