September 26, 2021 +022402992scldoct@ase.md
 • Prezentarea Școlii Doctorale

Studiile doctorale reprezintă ciclul III de studii universitare, care permite, după susţinerea tezei de doctorat, obţinerea gradului ştiinţific de „doctor în ştiinţe”.

SPECIALITĂŢILE  LA  CARE  ASEM  ESTE  ABILITATĂ  CU  DREPTUL DE  ORGANIZAŢIE  CU  ACTIVITATE  DE  DOCTORAT

 • 521.01 – Teorie economică şi politici economice
 • 521.02 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale
 • 521.03 – Economie şi management (în domeniul de activitate)
 • 521.04 – Marketing şi logistică
 • 522.01 – Finanţe
 • 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică
 • 523.01 – Cibernetică şi informatică economică
 • 523.02 – Statistică economică
 • 122.02 – Sisteme informatice
 • 154.01 – Geografie economică şi socială

 

Studiile la doctorat sunt organizate:

 • sub forma învăţământului la zi (cu durată de 3 ani) şi învăţământului cu frecvenţă redusă ( cu durată de 4 ani);
 • cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract cu plată.

 

ETAPELE STUDIILOR DOCTORALE

 1. Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate
 2. Program individual de cercetare ştiinţifică, finalizat cu elaborarea unei lucrări ştiinţifice originale (teza de doctorat)
 3. Susținerea tezei de doctorat.